Sukces uczennicy naszej szkoły – wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie

Plastyczno – Literackim „Mediacje rówieśnicze w szkole metodą

przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”
Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły została wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno – Literackim „Mediacje rówieśnicze w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”.Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin.


Mediecje

Mediecje


Główne cele konkursu:• przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole a w szczególności promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy• podniesienie kultury prawnej w szkołach poprzez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej• uczenie dzieci i młodzieży, że każdy konflikt można rozwiązywać poprzez dialog prowadzący do porozumieniaMediecje
Wiersz napisany przez Kaję W. w ramach konkursu dot. mediacji


Czy widzisz tych ludzi złączonych nienawiścią?

Co o sobie myślą?

Czy list do siebie wyślą?

Są, czy ich nie ma?

Ah, kryją się pod maskami

Nie czują, że są tacy sami

Wciąż brną w swoje racje,

Szalone wariacje

To niemoralne, niemoralne, lecz realne

Codziennie, typowe, nieustanne

I choć chciałabym to zmienić,

Tą nienawiść wyplewić

- to oni wciąż w to brną,

A z pokoju drwią.
Opracowanie: Anna Boczek