Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „W harmonii z przyrodą”Prace plastyczne uczniów z Kliniki Endokrynologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego pod hasłem „W harmonii z przyrodą” – VII edycja.Cele konkursu:• popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody• zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę• rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda• kształtowanie świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska• kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczneHarmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia

Harmonia


Opracowanie: Anna Boczek