Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” – Podziękowanie

Już po raz jedenasty nasza szkoła realizuje ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Organizatorem programu jest Główny Inspektor Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności. Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Talerz


Główne cele programu:• pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka• kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną• dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nichW ramach programu szkoła organizowała zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów, wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia rozwijały zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Realizowane działania prozdrowotne miały charakter interdyscyplinarny, traktujący problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.


Za aktywny udział w programie i promowanie postaw prozdrowotnych szkoła otrzymała podziękowanie.


Talerz


Opracowanie: Anna Boczek