Ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram Wodę” – Certyfikat

Już po raz drugi nasza szkoła realizuje ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram Wodę” koordynowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Honorowy patronat nad programem objął Minister Zdrowia.Woda

W ramach programu w klasach IV – VI szkoły podstawowej Kliniki Endokrynologii przeprowadzono zajęcia z edukacji zdrowotnej i ekologicznej; uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych o zasobach wodnych, prawidłowym nawodnieniu organizmu i oszczędzaniu wody. Ponadto uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie przeprowadzonym przez organizatora, obejrzeli prezentację multimedialną o zdrowym żywieniu oraz zależności środowiska przyrodniczego od zasobów wodnych. W trakcie realizacji programu korzystano z multimedialnej platformy edukacyjno – informacyjnej udostępnionej szkołom realizującym projekt.Podjęte działania miały nie tylko pomagać w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych uczniów, ale także nauczyć ich świadomego korzystania z naturalnych zasobów wodnych.


Woda


Lekcje stanowiły bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej, dzięki której uczniowie uczyli się odpowiedzialności za własne zdrowie, dowiadywali się dlaczego woda jest niezbędnym elementem prawidłowej diety, a także ile tego życiodajnego płynu powinien wypijać człowiek w ciągu dnia.Zwieńczeniem zrealizowanych działań było przyznanie naszej szkole certyfikatu uczestnictwa w programie.Woda

Woda

Opracowanie: Anna Boczek