Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

„REAGUJ. MASZ PRAWO”„REAGUJ. MASZ PRAWO”

Głównym celem Kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz Prawo” jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.Dzieci potrzebują odpowiedniej opieki i mądrego wychowania. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, by zapewnić dzieciom bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo.Plakat- Kampania – Reaguj - Plakat
Więcej informacji :

www.jakreagowac.plOpracowanie: Anna Boczek