Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” – Certyfikat

Jako potwierdzenie realizacji w szkole programu opracowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.Szkoła Przyjazna Rodzinie

„Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program, który ma na celu pomóc rodzicom i nauczycielom w spójnych działaniach wychowawczych i profilaktycznych, w duchu odpowiedzialności i szacunku dla samego siebie i drugiego człowieka.Szkoła Przyjazna Rodzinie

Szkoła Przyjazna Rodzinie

W ramach realizacji programu:


• Rodzice współuczestniczyli w organizacji uroczystości i imprez szkolnych, co pozwoliło na integrację środowiska szkolnego i rodzinnego;


• Rodzice włączyli się w realizację ogólnopolskich programów i projektów edukacyjnych i profilaktycznych, w celu wsparcia szkoły w kształtowaniu wśród dzieci odpowiednich postaw i umiejętności m.in. postaw prozdrowotnych i proekologicznych;


• Na stronie internetowej szkoły publikowano materiały edukacyjne służące podniesieniu umiejętności wychowawczych rodziców m.in. na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci i ochrony przed uzależnieniami


• Organizowano zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla rodziców z przedstawicielami służb mundurowych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem;


• Udostępniano dane kontaktowe placówek i instytucji wspierających rodziny w działaniach edukacyjno-wychowawczych
Szkoła Przyjazna Rodzinie

Opracowanie: koordynator projektu Anna Boczek