Program „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie

przemocy i agresji w szkole”

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do Programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie przemocy i agresji w szkole”.Mediacje

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole, a w szczególności promowanie rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez użycia przemocy.Mediacje

W ramach programu młodzież naszej szkoły wzięła udział w cyklu spotkań edukacyjnych z przedstawicielami służb mundurowych. W trakcie pogadanek uczniowie zostali zaznajomieni z wybranymi przepisami prawnymi oraz z zagadnieniami sprawiedliwości naprawczej. Młodzież otrzymała odpowiedź na pytania: czym jest prawo, kiedy mamy do czynienia z jego naruszeniem, co to jest przestępstwo i jakie są jego konsekwencje. W ramach kolejnych spotkań uczniowie zapoznali się z zagadnieniem anomalii i psychologii konfliktu. Eksperci prowadzący pogadanki w sposób szczególny skupili się na zaprezentowaniu mediacji jako głównej metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.Mediacje


Mediacje


Mediacje

Zwieńczeniem projektu było przeprowadzenie wśród jego uczestników konkursów: literackiego pt. „Czy mogę zostać mediatorem rówieśniczym – moje prawo do mediacji” oraz plastycznego pt. „Sprawiedliwość naprawcza w szkole – moje prawo do mediacji rówieśniczej”.Mediacje


Polecamy zapoznanie się z treścią poradnika "Przychodzi uczeń do prawnika" udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem:

http://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/materialy-audiowizualne/e-book/

Mediacje w szkole - Ośrodek Rozwoju Edukacji

https://www.youtube.com/watch?v=jzXTfwGkM7g

Opracowanie: koordynatorzy programu Anna Boczek, Natalia Sarzyńska - Wójtowicz