Wyniki IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

– „WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY – Związani z Lublinem”

Uczennica naszej szkoły otrzymała I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY – Związani z Lublinem”.


Konkurs, objęty patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty, zorganizowany został przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie, Szkołę Podstawową Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie oraz doradcę metodycznego wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania. Jego celem było uświadomienie znaczenia pozytywnych wzorców wybitnych ludzi żyjących i działających w naszym mieście.


WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY


WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY

Portret Zbigniewa Hołdysa
Opracowanie: Anna Boczek