Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego „Ziemia – Nasz Dom”


Uczeń naszej szkoły został wyróżniony w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „Ziemia – Nasz Dom”.


Cele konkursu:


• rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych,


• kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne,


• kształtowanie postaw proekologicznych.Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego „Ziemia – Nasz Dom”

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego „Ziemia – Nasz Dom”


Opracowanie: Anna Boczek