Międzyszkolny konkurs plastyczny dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

„Każdy może być królem w swojej sztuce”Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami konkursu „Każdy może być królem w swojej sztuce”.

Cele konkursu:

• promowanie w środowisku lokalnym idei integracji

• rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność

• zachęcanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, talentów i zdolności


Każdy może być królem w swojej sztuce

Każdy może być królem w swojej sztuce

Każdy może być królem w swojej sztuce

Każdy może być królem w swojej sztuce

Każdy może być królem w swojej sztuceKażdy może być królem w swojej sztuceKażdy może być królem w swojej sztuceKażdy może być królem w swojej sztuce

Opracowanie: Anna Boczek