Wyniki konkursu „Każdy piękny od poczęcia”


Każdy piękny od poczęcia

Prace plastyczne uczniów z Kliniki Endokrynologii wyróżnione w konkursie plastycznym „Każdy piękny od poczęcia” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Realitas.pl. w ramach Narodowego Dnia Życia – święta uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Celem konkursu było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym otwartości, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Honorowy patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty oraz Wojewoda Lubelski.Każdy piękny od poczęcia


Każdy piękny od poczęcia


Każdy piękny od poczęcia


Każdy piękny od poczęcia

Opracowanie: Anna Boczek