Konkurs w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2017
Nasza szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu na ciekawe inicjatywy w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2017. Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), które tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym partnerem konkursu jest Fundacja Orange.


W ramach konkursu podjęto następujące inicjatywy:


• Zorganizowano warsztaty profilaktyczno–edukacyjne z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu przeprowadzone przez Panią Dorotę Ryżak – psychologa i trenera Fundacji Sempre a Frente.


Konkurs  w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2017

• Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie przeprowadzili multimedialną lekcję biblioteczną „Bądź bezpieczny w sieci”.


Konkurs  w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2017

• Przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przeprowadzili prelekcję prewencyjno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.


Konkurs  w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2017

Konkurs  w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2017

• Zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne zachowania w Internecie”.


• W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadzono zajęcia edukacyjne oparte na scenariuszach „Sieciaki” i „Owce w sieci”. Wykorzystane materiały przybliżyły najmłodszym uczniom podstawowe zagadnienia związane z korzystaniem z sieci Internet i jej bezpiecznym użytkowaniem.


• W klasach IV–VI odbyły się zajęcia z wykorzystaniem projektu „3…2…1…Internet!”. Po zajęciach uczniowie wykonali gazetki ścienne na temat bezpieczeństwa w sieci oraz przygotowali plakaty na konkurs plastyczny.


• Uczniowie klas gimnazjalnych ukończyli kurs e–learningowy „Nie dla hejtu” udostępniony na stronie www.edu.fdds.pl.


• Tworzono Netykiety w oparciu o zaczerpnięte ze strony DBI materiały.


• Propagowano zasady bezpieczeństwa w Internecie; na szkolnej stronie www zamieszczono porady dla rodziców.


• Rozdano uczniom i rodzicom ulotki informacyjne związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz ze wskazówkami na temat szukania pomocy dla ofiar przemocy w sieci.


Opracowanie: Anna Boczek, Łukasz Niewiadomy