DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETUDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Program Komisji Europejskiej "Safer Internet" uruchomiony został w 1999 r. i miał na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu przez dzieci i młodzież, a także zapoznawanie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.


Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Priorytetem programu na lata 2009-2013 było zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie.


Obecnie większość działań skoncentrowanych jest na działaniach profilaktycznych w ramach rządowego programu “Bezpieczna+” na lata 2015 – 2018, głównie na podniesieniu poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują.


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

7 lutego 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń w Internecie.


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zwrócono uwagę, że Internet, to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również zagrożenia.


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Przedstawiono najczęściej występujące negatywne zjawiska tj.: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, zagrożenie prywatności, przestępstwa internetowe, m.in. kradzież danych oraz problem uzależnienia od Internetu.DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Wizyta Policjantek miała również na celu podkreślenie tego, że każdy internauta może przyczynić się do tego, aby Internet był miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Uświadomiono młodzieży, że w sieci często dochodzi do licznych zachowań antyspołecznych, a przede wszystkim agresywnych, w których młodzi ludzie są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami.


Szczególnie podkreślono, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców (p. E.Śliwińskiej, M. Orłowskiej, M. Batyry, M. Stasieczek, E. Danielak, B. Chrzanowskiej) uczniowie wykonali ciekawe prace plastyczne oraz okolicznościowe wystawy na temat bezpieczeństwa w sieci.


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Nasi podopieczni otrzymali również ulotki informacyjne związane z bezpiecznym wykorzystaniem Internetu oraz wskazówkami na temat szukania pomocy dla ofiar przemocy w sieci.DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród młodych ludzi. Uczniowie mieli możliwość usystematyzować swoją wiedzę tak, aby móc bezpiecznie poruszać się w sieci. Na zakończenie spotkania przypomniano, że ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – rozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą lub inną osobą dorosłą. Razem łatwiej można poradzić sobie z problemem. Dobrym rozwiązaniem jest również kontakt ze specjalistami pod numerem telefonu 116 111.


Mamy nadzieję, że realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych uczniów podczas korzystania z Internetu oraz wzrostu świadomości prawnej w zakresie odpowiedzialności nieletnich za czyny popełnione w Internecie.DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETUOpracowanie: Elżbieta Śliwińska, Anna Boczek, Marta Orłowska, Łukasz Niewiadomy