Ogólnopolski program profilaktyczny „Trzymaj Formę!”
Już po raz dziesiąty nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Trzymaj Formę!”. Organizatorem programu jest Główny Inspektor Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności. Współrealizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Żywności i Żywienia.Trzymaj formę!

Trzymaj formę!

Program „Trzymaj Formę!” ma zasięg ogólnoeuropejski. Realizowany jest na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznych zawartych w „Białej Księdze Komisji Europejskiej – Strategia dla Europy w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością”. Realizacja programu została określona jako priorytet zdrowotny prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.


Definiowanie zdrowia, jego promocja oraz jego uwarunkowania (psychiczne i fizyczne), to podstawowe zagadnienia programu. Są one punktem odniesienia wszystkich zajęć z uczniami. Wyznaczają one kierunek innych działań edukacyjnych adresowanych do środowiska domowego ucznia oraz członków społeczności szkolnej.


W ramach programu realizowano m.in. następujące przedsięwzięcia prozdrowotne:


* Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne przeprowadzone przy współpracy z pracownikami Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie


* Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez przedstawicieli Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL im. św. Jana z Dukli w Lublinie


* Warsztaty kulinarno – edukacyjne przeprowadzone przez przedstawiciela Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Krasnegostawu


* Cykl zajęć edukacyjnych na godzinach wychowawczych, przyrodzie i biologii poświęconych problematyce prozdrowotnej


* Wystawa prac plastycznych uczniów promujących zdrowy styl życia


* Konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiuRealizacja programu popularyzującego zdrowy styl życia pozwala na to, by w dobie wielu zagrożeń cywilizacyjnych, uczniowie potrafili dokonywać mądrych wyborów służących poprawie jakości ich życia.


Trzymaj formę!


Opracowanie: Anna Boczek