Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
Internet to nieodłączny element świata dzieci i młodzieży. Pełni w ich życiu szczególną rolę, pozwalając na zaspokajanie potrzeb rozwojowych specyficznych dla wieku dojrzewania, takich jak pragnienie wrażeń oraz ciekawość. Postęp w rozwoju nowoczesnych technologii oprócz skutków pozytywnych wiąże się także z powstawaniem zagrożeń, których ofiarami coraz częściej stają się młodzi internauci. Z tego względu edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu staje się zadaniem priorytetowym.Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy

W dniu 22 listopada 2016 roku w ramach Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczno - edukacyjne z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu przeprowadzone przez Panią Dorotę Ryżak – psychologa i trenera z Fundacji Sempre a Frente.


Stop cyberprzemocy

Uczestnicy warsztatów zgłębiali wiedzę dotyczącą cyberprzemocy, jej form i konsekwencji oraz poprzez studium przypadku uczyli się sposobu radzenia sobie w sytuacji przemocy i agresji rówieśniczej.Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy

Uczniowie poszerzali wiedzę na temat niebezpiecznych kontaktów oraz ochrony danych osobowych i wizerunku, a także zasad kulturalnego zachowania w Internecie (netykieta).


Poznawali zasady bezpiecznego korzystania z zasobów sieci.Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy

Młodzież zapoznała się również z możliwościami wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.


Program warsztatów zaczerpnięty został z opublikowanego przez fundację podręcznika do prowadzenia zajęć profilaktycznych, który jest efektem projektu „Bezpieczni w sieci”.


W ramach warsztatów uczniowie i rodzice otrzymali materiały edukacyjne w zakresie zasad bezpieczeństwa w Internecie.Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy


Mając na uwadze istotne znaczenie Internetu w życiu młodych ludzi, to od nas dorosłych zależy, abyśmy potrafili rozmawiać z nimi o wartościach obowiązujących zarówno w wymiarze offline, jak i online, takich jak np. odpowiedzialność, szacunek, odpowiedni poziom kultury języka.
Chrońmy dzieci przed przemocą!


Opracowanie: Anna Boczek