KONKURS „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”
Od trzech lat w naszej szkole odbywa się konkurs matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia” dla uczniów klas trzecich i czwartych . Głównym celem konkursu jest przełamywanie niechęci do podejmowania zadań z wykorzystaniem umiejętności mnożenia i dzielenia liczb, doskonalenie biegłego posługiwania się tabliczką mnożenia oraz rozwijanie matematycznego myślenia.


Konkurs matematyczny

Konkurs matematyczny

Konkurs matematyczny

Konkurs matematyczny

Uczestnicy konkursu rozwiązywali różne zadania na (opracowanych przez nauczycieli) kartach pracy oraz wykonywali ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pomocy do nauki tabliczki mnożenia, tj. puzzli matematycznych, palet. Uczniowie rozwiązując zadania, musieli wykazać się znajomością tabliczki mnożenia, umiejętnością zapisywania sumy w postaci iloczynu, wykonać obliczenia korzystając z własności mnożenia oraz rozwiązać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia.

Konkurs matematyczny

Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością tabliczki mnożenia, dobrze poradzili sobie z zadaniami na porównywanie iloczynów oraz obliczeniami z wykorzystaniem własności mnożenia. Sprawnie obliczali działania na paletach oraz układali puzzle, w których należało dobrać działanie do odpowiedniego iloczynu.


Konkurs matematyczny

Po zakończeniu konkursu prace uczniów zostały sprawdzone, najlepsi zostali nagrodzeni złotymi medalami Mistrza Tabliczki Mnożenia, pozostali otrzymali srebrne medale. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.


Konkurs matematycznyOpracowanie: D. Dobroczyńska, E. Horbowska