Akcja „Sprzątanie Świata” 23 edycja, wrzesień 2016

Sprzątanie Świata

 

Trzeci tydzień września upłynął w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w filii przy ul. Abramowickiej pod hasłem: SPRZĄTANIE ŚWIATA.


To już 23 edycja tej akcji w naszym kraju. Tegoroczne hasło brzmiało „Podaj dalej… drugie życie odpadów”.Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne.Dowiedzieliśmy się, na czym polega akcja, wspólnie zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, by śmieci było jak najmniej, jak odzyskiwać surowce wtórne, aby można było je ponownie przetworzyć i w jaki sposób możemy chronić środowisko.Uświadomiliśmy sobie, że każdy z nas może się przyczynić do ochrony przyrody. Doszliśmy do wniosku, że poprzez właściwe nawyki i dobre przyzwyczajenia bierzemy udział w sprzątaniu świata na co dzień, np. wrzucając zużyte baterie do specjalnych pojemników w sklepach czy segregując śmieci.Rozwiązaliśmy EKO- KRZYŻÓWKĘ z hasłem „chrońmy przyrodę”. Odbył się także MINIQUIZ EKOLOGICZNY.Wspólnie przygotowaliśmy gazetkę, promującą akcję i zachęcają do segregacji śmieci.
Sprzątanie Świata

 

Udało nam się wykonać plakat z materiałów recyklingowych: tektury, fragmentów gazet i plastikowych korków.


Sprzątanie Świata

 

Zwieńczeniem akcji było sprzątanie parku wokół szpitala. Zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice w dobrych humorach wyruszyliśmy na spacer do parku pozbierać odpady zalegające na trawnikach i chodnikach… Akcja zakończyła się sukcesem :-)Sprzątanie Świata

 


Opracowanie: Magda Broniek