List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświatyList Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty na nowy rok szkolny 2016/2017