Zapraszamy do biblioteki

* BIBLIOTEKA


• LEKTURY ONLINE


lektury online

lektury online 2.pdf

biblioteki cyfrowe.pdf• WARTO PRZECZYTAĆ


recenzja1

recenzja2

recenzja3

recenzja4

recenzja5.pdf

recenzja6.pdf

recenzja 7.pdf

recenzja 8.pdf

Recenzja 9.pdf

Recenzja 10.pdf

Recenzja 11.pdf

recenzja 12.pdf

recenzja 13.pdf

Recenzja 14.pdf• POWTÓRKI PRZED EGZAMINAMI


ósmoklasiści

maturzyści• PROMOCJA CZYTELNICTWA


spotkania internetowe

spotkania internetowe 2.pdf

BCZE.pdf• NOWOŚCI WYDAWNICZE


wydawnictwo BAJKA.pdf

wydawnictwo ZYSK i S-KA.pdf

wydawnictwo edukacyjne.pdf• PISARZE


A.Taborska.pdf

M.Rusinek.pdf

B.Gawryluk.pdf

J.Jagiełło.pdf

M.Swędrowska.pdf

G.Kasdepke.pdf

J.Olech.pdf

Jan Paweł II.pdf

M.Szczygielski.pdf

Pisarze - Agnieszka Stelmaszczyk.pdf

Pisarze - Maciej Wojtyszko.pdf

Pisarze - Marta Fox.pdf

Pisarze - Wojciech Widłak.pdf

Pisarze- Dorota Sumińska.pdf

Pisarze - Joanna Kmieć.pdf

Pisarze - Sylwia Chutnik.pdf

Pisarze - Marcin Kozioł.pdf

Pisarze - Tomasz Samojlik.pdf

Pisarze Agnieszka Tyszka.pdf

Pisarze Małgorzata Strękowska - Zaremba.pdf