MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW

* SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VIII

• KLASA VII


Język angielski


Linki do stron edukacyjnych

SP, klasa 7, język angielski

SP, klasa 7, język angielski (2)

lekcja 2, klasa 7

klasa 7, lekcja 3, Present Simple

angielski VII places to visit

angielski VII present tenses


angielski VII 01 adjectives

angielski VII 02 adverbs

nagranie adverbs 1.mp3

nagranie adverbs 2.mp3

angielski VII adjectives zał.1

angielski VII adjectives zał.2


angielski VII 01 tydzień 6 speaking

nagranie VII speaking.mp3

nagranie VII speaking 2.mp3

angielski VII 02 tydzień 6 revision

nagranie VII revision.mp3


angielski VII 01 tydzień 7 fundraising.pdf

nagranie VII fundraising.mp3

nagranie VII fundraising 2.mp3

nagranie VII fundraising 3.mp3

nagranie VII fundraising 4.mp3

angielski VII 02 tydzień 7 present perfect.pdf

angielski VII czasowniki nieregularne.pdf


angielski VII 01 tydzień 8 travelling.pdf

nagranie VII travelling.mp3

nagranie VII travelling 1.mp3

nagranie VII travelling 2.mp3

nagranie VII travelling 3.mp3

angielski VII 02 tydzień 8 present perfect past simple.pdf

angielski VII 03 tydzień 8 journey.pdf

nagranie VII journey 1.mp3

nagranie VII journey 2.mp3

VII past simple budowa.pdf

VII present perfect budowa.pdf


angielski VII 01 tydzień 9 revision.pdf

angielski VII 02 tydzień 9 films.pdf

nagranie VII films 1.mp3

nagranie VII films 2.mp3

nagranie VII films 3.mp3


angielski VII 01 tydzień 10 future.pdf

angielski VII 02 tydzień 10 suffixes.pdf

nagranie VII suffixes 1.mp3

nagranie VII suffixes 2.mp3

nagranie VII suffixes 3.mp3


angielski VII 01 tydzień 11 friends.pdf

nagranie VII friends 1.mp3

nagranie VII friends 2.mp3

nagranie VII films 3.mp3

angielski VII 02 tydzień 11 grammar.pdf