MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW

* LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• KLASA I


Biologia


BIOLOGIA LO 1

BIOLOGIA I LO - po gimnzajum

BIOLOGIA kl. I LO lekcja 2 (po klasie VIII)

BIOLOGIA kl. I LO lekcja 2 (po gimnazjum)

BIOLOGIA kl. I LO lekcja 3 (po klasie VIII)

BIOLOGIA kl I LO lekcja 3 (po gimnazjum)

BIOLOGIA kl. I LO (po gimnazjum) lekcja 4 - Badania DNA

BIOLOGIA kl. I LO (po klasie VIII) lekcja 4 - Oddychanie komórkowe


BIOLOGIA, kl. I LO (po gimnazjum) lekcja 5 - Od DNA do białka

BIOLOGIA, kl. I LO (po klasie VIII) lekcja 5 - Metabolizm - utrwalenie wiadomości

Góra nieprawdopodobieństwa - materiał dydaktyczny

Na ratunek siedliskom - materiał dydaktyczny

Przeciwciałem w nowotwór - materiał dydaktyczny

Przekąska z genów - materiał dydaktyczny

Zasady efektywnej nauki - materiał dla młodzieży

Zawody przyszłości - informacje dla uczniów

BIOLOGIA kl. L LO (po klasie VIII) lekcja 6 - Podziały komórkowe

BIOLOGIA kl. I LO (po gimnazjum) lekcja 6 - Lekooporne bakterie

BIOLOGIA kl. I LO (po klasie VIII) lekcja 7 - Mitoza i mejoza

BIOLOGIA kl. I LO (po gimnazjum) lekcja 7 - Budowa chromosomu

BIOLOGIA kl. I LO (po gimnazjum) lekcja 8 - Sekwencjonowanie DNA i jego znaczenie 4 - 8.05.2020.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po klasie VIII) lekcja 8 - Związki chemiczne budujące organizm 4 - 8.05.2020.pdf

Wykaz stron internetowych z ciekawymi materiałami edukacyjnymi. 4 - 8.05.2020.pdf

Karty pracy z zadaniami z genetyki - samouczek.pdf

Zdrowy styl życia - materiał dla młodzieży.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po klasie VIII) lekcja 9 - Energia zdrowia - lekcja profilaktyczna 11 - 15.05.2020.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po gimnazjum) lekcja 9 - Zwierzęta transgeniczne. 11 - 15.05.2020.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po gimnazjum) lekcja 10 - Biotechnologia - historia i współczesność 18 - 22.05.2020.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po klasie VIII) lekcja 10 --Zapotrzebowanie energetyczne organizmu 18 - 22.05.2020.pdf

Biologia kl. I LO (po gimnazjum) lekcja 11 - Oblicza biotechnologii - powtórzenie 25.05. - 29.05.2020.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po klasie VIII) lekcja 11 - Chemiczna budowa organizmu 25.05. - 29.05.2020.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po gimnazjum) lekcja 12 - Biotechnologia w ochronie środowiska - 1 - 5.06.2020.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po klasie VIII) temat 12 - Czynności życiowe organizmów 1 - 5.06.2020.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po gimnazjum) - lekcja 13 Istota dziedziczenia 8.06. - 10.06.2020.pdf

BIOLOGIA kl. I LO (po klasie VIII) lekcja 13 - Jak dbać o skórę - 8.06. - 10.06.2020.pdf