MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW

* SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VIII

• KLASA V


Religia


Klasa V SP religia

Religia Kl. V SP Kat. 2

SP kl. V religia Triduum Wielkanoc

SP kl. V religia ojczyzna Jezusa

SP kl. V religia historyczność Jezusa

SP kl. V religia Bóg objawia miłość tydzień 6.pdf

SP kl. V religia życie Jezusa tydzień 7.pdf

SP kl. V religia Jan Chrzciciel tydzień 8.pdf

SP kl. V religia Bóg daje świdectwo o Jezusie tydzień 9.pdf

SP kl. V religia Królestwo Boże tydzień 11.pdf