MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW

* LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• KLASA I


Edukacja dla bezpieczeństwa


Jak chronić się przed koronawirusem

EDB KL I LO TAMOWANIE KRWOTOKÓW

LO KL.I EDUKACJA DLA BEZPIECZENSTWA ZADŁAWIENIA

LO kl I EDB zlamaniadoc

LO kl I EDB Oparzenia

LO kl I EDB odmrożenia 6.pdf

LO KL I EDB zatrucia 7.pdf

LO kl I EDB pogryzienia 8.pdf

LO klasa I EDB Udar mózgu, padaczka 9.pdf

LO kl. I EDB zdrowie 10 docx.pdf

LO kl. I EDB choroby cywilizacyjne.11docx.pdf