MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW

* LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• KLASA I


Podstawy przedsiębiorczości


Podstawy przedsiębiorczości klasa I liceum- lekcja

Banki- podstawy przedsiębiorczości kwiecień

LO podstawy przedsiębiorczości - Czym jest praca

LO,I kl. podst. przedsięb., zatrudnienie

Podstawy przedsięb. ,LO, I kl. prawa pracownicze

Podstawy przedsięb. LO I kl. etyka w pracy.pdf

Podstawy przedsięb. LO I kl, dział. gospodar..pdf

Podstawy przedsiębiorczości LO, I kl. 8 tydz. biznesplan.pdf

Podstawy przedsiębiorczości LO,I kl.9 tydz..pdf

Podstawy przedsięb, LO,I kl.10tydz. zakładanie firmy.pdf

Podstawy przedsięb.LO I kl.11 tydz.,otoczenie.pdf