MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW

* SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VIII

• KLASA VIII


Religia


klasa 8 pierwsze przykazanie dekalogu

klasa 8 szkoła podstawowa Wielki Post czasem przemiany


SP, klasa VIII, Religia, katecheza tematyczna o Bożym miłosierdziu

SP, klasa VIII, Religia, Matka Boża Królowa Polski

SP, Klasa VIII, Religia, Główne Kościoły i wspólnoty chrześcijąnskie.

SP, Klasa VIII, Religia, Katecheza tematyczna o PIśmie Św z okazji Tygodnia Biblijnego.28.04.2020

SP, Klasa VIII, Religia. Jedyny Bóg i Pan. Tydzień 6.pdf

SP. Klasa VIII. Religia. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadarmno. Tydzień 7..pdf

SP, Klasa VIII, Religia, Jan Paweł II. Tydzień 8. Jan Paweł II- 100 rocznica urodzin..pdf

SP, Klasa VIII, Religia, Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Tydzień 9..pdf

SP, Klasa VIII, Religia, Czcij ojca swego i matkę swoją, Tydzień 10.pdf

SP. Klasa VIII, Religia. Nie zabijaj. Tydzień 11..pdf