MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW

* SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VIII


• KLASA VII


Biologia


zeszyt-cwiczen-puls-zycia-klasa-7-zadania-na-marzec-kwiecien-biologia

1. budowa i działanie układu wydalniczego - materiały edukacyjne

1. budowa i działanie układu wydalniczego - KARTA PRACY

2. higiena i choroby układu wydalniczego - materiały edukacyjne

2. higiena i choroby układu wydalniczego - KARTA PRACY

budowa i funkcje układu dokrewnego - materiały do nauki

budowa i funkcje układu dokrewnego - KARTA PRACY

Klasa VII - Budowa i funkcje układu dokrewnego

1. Budowa i rola ukł. nerwowego - materiały do nauki

1. Budowa i rola ukł. nerwowego - ćwiczenia

2. Ośrodkowy ukł. nerwowy - materiały do nauki

2. Ośrodkowy ukł. nerwowy - ćwiczenia

tydzień 5 - Biologa - higiena układu nerwowego - materiały do nauki

tydzień 5 - Biologa - higiena układu nerwowego - ćwiczenia

tydzień 5 - Biologa - obwodowy układ nerwowy - materiały do nauki

tydzień 5 - Biologa - obwodowy układ nerwowy - ćwiczenia

1. budowa i działanie narządu wzroku - materiały do nauki.pdf

1. oko - ćwiczenia.docx

2. ucho - narząd słuchu i równowagi - materiały do nauki.pdf

2. ucho - narząd słuchu i równowagi - ćwiczenia.docx

tydzień 7 - Biologia kl. VII - żeński układ rozrodczy - materiały do nauki.pdf

tydzień 7 - Biologia kl. VII - żeński układ rozrodczy - ćwiczenia.docx

tydzień 7 - Biologia kl. VII - męski układ rozrodczy - materiały do nauki.pdf

tydzień 7 - Biologia kl. VII - męski układ rozrodczy - ćwiczenia.docx

tydzień 8 - Biologia kl. VII - Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego - materiały do nauki.pdf

tydzień 8 - Biologia kl. VII - Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego - ćwiczenia.pdf

tydzień 8 - Biologia kl. VII rozwój czlowieka od poczecia do narodzin - materiały do nauki.pdf

tydzień 8 - Biologia kl. VII - Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka - ćwiczenia.pdf

tydzień 9 - Biologia klasa VII - Etapy rozwoju człowieka - materiały do nauki

tydzień 9 - Biologia klasa VII - Etapy rozwoju człowieka - ćwiczenia 27.05.pdf

tydzień 9 - BIologia klasa VII - Ciąża i poród - materiały do nauki.pdf

tydzień 9 - Biologia klasa VII - Ciąża i poród - ćwiczenia 27.05.pdf

tydzień 10 - biologia klasa VII - higiena i choroby układu rozrodczego - materiały do nauki.pdf

tydzień 10 - biologia klasa VII - higiena i choroby układu rozrodczego - ćwiczenia.pdf