Podsumowanie działań Klubu Szkół UNICEF w roku szkolnym 2018/2019UNICEF

W roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka aktywnie uczestniczyła w działaniach Klubu Szkół UNICEF.

W ramach Klubu Szkół UNICEF:

• edukowaliśmy uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata

• promowaliśmy ideę pomocy humanitarnej

• propagowaliśmy ideę tolerancji, akceptacji

• kształtowaliśmy postawy prospołeczne i pro-pomocowe

• angażowaliśmy uczniów w realizację projektów UNICEF

• edukowaliśmy o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka

Opracowanie: Anna Boczek, Natalia Sarzyńska - Wójtowicz