Program edukacyjny „Twoja krew, moje życie”W roku szkolnym 2018/ 2019 nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie” realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015- 2020” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Głównym celem kampanii jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie i zdrowie drugiego człowieka.


We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie nauczyciele i wychowawcy szkoły zaplanowali i przeprowadzili szereg działań edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych, lekcji przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych.


31 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie z pracownikami RCKiK w Lublinie „Twoja krew-moje życie”.


Został też ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły.


10 czerwca 2019 roku miała miejsce impreza podsumowująca projekt. Gościem honorowym była Pani Małgorzata Mesek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. , która przybliżyła zebranym zagadnienia dotyczące akcji promującej honorowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku kostnego. Wyjaśniła również, jakie warunki należy spełnić, aby zakwalifikować się do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego. Zachęcała do zaangażowania się w ruch krwiodawstwa oraz wymieniła korzyści wynikające z przynależności do honorowych dawców.


Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Następnie zaproponowała kilka zadań do wykonania oraz przekazała uczniom gadżety, materiały edukacyjne, kolorowanki.


Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Wielką atrakcją była obecność Kropelki, której najmłodsze dzieci wręczały własne prace plastyczne „na pamiątkę”.


Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także występy uczniów, którzy prezentowali krótkie wierszyki na temat honorowego krwiodawstwa.


Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Punktem kulminacyjnym spotkania było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz obecność jednej z jego finalistek – Sary Marzewskiej, która otrzymała wyróżnienie i nagrodę rzeczową.


Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Spotkanie było bardzo udane. Pani Małgorzata Mesek otrzymała podziękowanie oraz album Sary Marzewskiej „Impresje”, w którym znajdują się m.in. nagrodzone w konkursie prace.


Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Programu edukacyjnego „Twoja krew, moje życie”

Opracowanie:

Agnieszka C.

Jolanta ZEkipa techniczna:

Piotr Ch.

Artur S.