Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca 2019 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Gośćmi specjalnymi byli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska. Przygotowana przez nich prezentacja zwracała uwagę zebranym na współczesne problemy środowiska związane z rozwojem cywilizacji i jej negatywnego wpływu na życie i zdrowie mieszkańców. Jednocześnie wskazywała sposoby przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom. Uczniowie podczas deklamowania wierszy związanych z tematyką spotkania dali wyraz temu że w pełni rozumieją powagę sytuacji i są przekonani o konieczności podjęcia działań naprawczych. Taka świadomość młodego pokolenia jest niezwykle cenna i świadczy o dużej odpowiedzialności z pewnością kształtującej właściwą postawę obywatelską.Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaOpowiedzialni:

Piotr Cholewa

Agnieszka Ciężka-Kurdziel

Dorota Dobroczyńska

Jolanta Zawadzka