Innowacja „Lubelszczyzna – moje miejsce na Ziemi”

W ramach realizowanej innowacji powstał projekt „Uroki Lubelszczyzny”. Uczniowie naszej szkoły z Kliniki Endokrynologii, Neurologii i Gastroenterologii przygotowali krzyżówkę „Ziemia Lubelska” oraz planszę obrazującą dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Podczas zajęć z języka polskiego byli wdrażani do współpracy w grupie, kształcili umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł wiedzy o najbliższym środowisku, jego historii, zabytkach i walorach turystycznych.


Innowacja „Lubelszczyzna – moje miejsce na Ziemi”

Innowacja „Lubelszczyzna – moje miejsce na Ziemi”

Innowacja „Lubelszczyzna – moje miejsce na Ziemi”

Innowacja „Lubelszczyzna – moje miejsce na Ziemi”
Opracowanie: M.B.