Zwiedzamy Muzeum Wsi Lubelskiej – filia

Wyjazd uczniów filii i Kliniki Psychiatrii do Muzeum Wsi Lubelskiej miał cel edukacyjno-rekreacyjny. Nasi podopieczni podziwiali architekturę wsi, dworów, miasteczek dawnej Lubelszczyzny. Skansen prezentuje kulturową różnorodność naszego województwa. Niektóre z obiektów można było obejrzeć wyłącznie z zewnątrz, inne od lat otwierają na oścież swoje wrota. Uczniowie zobaczyli kompleksowo zgromadzone eksponaty związane z życiem minionej epoki. Utrwalili wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi wsi i miasteczek. Wyjątkową atrakcją wycieczki okazało się wspólne ognisko na terenie skansenu i pieczenie kiełbasek.
Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej

Zagroda z Teodorówki


Muzeum Wsi Lubelskiej

Wiatrak z Zygmuntowa


Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej

Miasteczko


Muzeum Wsi Lubelskiej

Kapliczka ze Słobody


Muzeum Wsi Lubelskiej

Dwór z Żyrzyna


Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej

Przygotowania do ogniskaOpracowanie:

Renata Z.

Anna S.

Beata T.-W.

Marzena S.