Spotkania muzealneW Klinice Hematologii odbyły się dwa spotkania z pracownikami Muzeum na Zamku nt. „Wizyta Józefa Piłsudskiego w Lublinie” oraz „450 lat Unii Lubelskiej”. Nasi uczniowie i ich opiekunowie z dużym zainteresowaniem brali w nich udział.


Spotkania muzealne

W trakcie pierwszego spotkania z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości mogliśmy dowiedzieć się o pobycie Naczelnika w naszym mieście. Wykonaliśmy również piękne biało-czerwone kotyliony.


Spotkania muzealne

Drugie spotkanie poświęcone było historii zawarcia na Zamku w Lublinie unii polsko-litewskiej oraz okoliczności powstania obrazu Jana Matejki „Unia Lubelska”.


Spotkania muzealne

Spotkania muzealneOPRACOWANIE: Zespół