Ogólnopolski projekt edukacyjny UNICEF
„Wszystkie Kolory Świata” - CertyfikatCertyfikat

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF „Wszystkie Kolory Świata.” Głównymi celami projektu było:


• Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji, akceptacji i otwartości na inne kultury


• Kształtowanie postaw prospołecznych


• Przygotowanie uczniów do aktywności w życiu społecznym


• Pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne


• Zebranie środków na ratowanie życia najbardziej potrzebujących dzieci


Certyfikat

Na bazie materiałów otrzymanych od UNICEF odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące problemów i potrzeb dzieci z krajów rozwijających się, przybliżono uczniom problematykę dostępu do szczepień. Zapoznano uczniów z ideą projektu.


Certyfikat

CertyfikatWszystkie Kolory Świata – prezentacja


Szczepienia ratują życie dzieciom – prezentacja


Szczepienia – ulotka


W ramach akcji uczniowie przygotowali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Dzieci wybierały kraj pochodzenia swojej laleczki, poznawały jego kulturę, tradycję i historię. W szycie laleczek zostali zaangażowani również rodzice, opiekunowie i nauczyciele (Anna Bieńko, Natalia Sarzyńska – Wójtowicz i Anna Boczek). Dzięki tej międzypokoleniowej współpracy powstały małe, szmaciane dzieła sztuki.


Certyfikat

Certyfikat

Certyfikat

Certyfikat

Certyfikat

Certyfikat

Certyfikat

Certyfikat

W ramach współpracy z Liceum Plastycznym im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie uczennice tej szkoły: Róża Szymańska, Natalia Woźniak, Olga Osipiuk, Aleksandra Bosek pod kierunkiem Pani Marzeny Wiejak zaprojektowały laleczkę, którą przekazały naszej placówce na cel charytatywny.


Certyfikat

Kolejnym punktem projektu było zorganizowanie Dnia Wszystkich Kolorów Świata pt. „Podróż po kontynentach” podczas którego zaprosiliśmy współpracujących z naszą szkołą wolontariuszy z Międzynarodowego Wolontariatu OMNES GENTES z Indii.


Certyfikat

Podczas spotkania przedstawiono interesującą prezentację multimedialną dotyczącą tradycji, historii, zwyczajów i religii charakterystycznych dla Indii. Wolontariusze opowiedzieli o ciekawych zwyczajach związanych z hinduskimi posiłkami, strojami oraz o pasjach, zainteresowaniach i sposobach spędzania czasu wolnego przez hinduskie dzieci.


Certyfikat

Certyfikat

W trakcie spotkania odbyła się wystawa charytatywnych laleczek. Osoby zaproszone na uroczystość mogły zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na kampanię szczepień realizowanych przez UNICEF. Dzięki zaangażowaniu naszej placówki udało się pozyskać 200 złotych na szczytny cel – szczepienia UNICEF ratujące życie dzieci. Całą uzyskaną darowiznę przekazaliśmy na konto UNICEF.


W ramach projektu nasza szkoła wzięła również udział w ogólnopolskim konkursie na „najbardziej oryginalną laleczkę” . Konkurs został zorganizowany w formie głosowania internetowego na wybrane zdjęcie laleczki. Spośród 266 szkół z całej Polski laleczka godnie reprezentowała naszą placówkę, zajmując 8 miejsce i zdobywając 570 głosów.


Poprzez udział w projekcie chcieliśmy uświadomić naszym podopiecznym, że pomoc charytatywna może być przyjemna i wiąże się z pozytywnymi emocjami, uczy dzieci empatii i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu można przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia lub życia.

Opracowanie: Anna Boczek, Natalia Sarzyńska – Wójtowicz, Anna Bieńko