Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie". Cz. II

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

W roku szkolnym 2018/19 w ramach zajęć z języka polskiego w klasach IV-VI oraz VII-VIII/ III gimnazjum realizowana jest innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie”. Krótkie sprawozdanie z działań w I półroczu zostało zamieszczone tutaj


W II półroczu uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII/ III gimnazjum realizowali projekt „Jak się uczyć, żeby się nauczyć”. Dzieci przypominały i utrwalały zasady ortograficzne, kształciły umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozwijały formy wypowiedzi pisemnej i ustnej. Podczas zajęć korzystały z otrzymanych od Wydawnictwa Operon materiałów edukacyjnych Ortograffiti.


Metody, formy oraz treści zajęć były różnorodne. Uczniowie tworzyli tabelki ortograficzne, które ułatwiały zrozumienie pisowni wyrazów z „rz”, „ż” oraz „ó” wymiennym:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Łączyli zagadnienia z zakresu ortografii i gramatyki:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Posługiwali się kartami i dominem ortograficznym:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Tworzyli własne plansze ilustrujące wybrane zasady pisowni:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Kształcili umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz rozwijali formy wypowiedzi pisemnej i ustnej:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

W oparciu o teksty źródłowe przygotowali zestawy ortograficzne do nauki wybranych zasad pisowni:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie
Opracowanie: Agnieszka C.