Egzamin gimnazjalny przeszedł do historii

Egzamin gimnazjalny, sprawdzający opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki odbył się, jak co roku od 2002 do 2019, w kwietniu. Cztery komisje zatroszczyły się o właściwe przygotowanie i przeprowadzenie go zgodnie z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie jako nowożytny język obcy wybrali język angielski i rosyjski.


Egzamin gimnazjalny przeszedł do historii

LOSOWANIE ŁAWEK


Egzamin gimnazjalny przeszedł do historii

SZCZĘŚLIWA TRÓJKA


Egzamin gimnazjalny przeszedł do historii

PONUMEROWANE STOLIKI


Egzamin gimnazjalny przeszedł do historii

Egzamin gimnazjalny przeszedł do historii

ZA CHWILĘ ROZPOCZYNAMY… POWODZENIA!


Egzamin gimnazjalny przeszedł do historii

EGZAMIN Z MATEMATYKI


Egzamin gimnazjalny przeszedł do historii

OSTATNI DZIEŃ EGZAMINIU – JĘZYK ANGIELSKIEgzamin gimnazjalny przeszedł do historii

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE CZŁONKÓW KOMISJI
Opracowanie:

Renata Z.

Anna S.

Beata T.-W.