Cała Polska Czyta Dzieciom

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskie akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.


Fundacja promująca to przedsięwzięcie została założona w 1998 roku. Jej celem jest krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży, tj.:


1. wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży,

2. ochrona godności i integralności dziecka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, wykorzystywania, nadużyć i zaniedbań wobec dziecka,

3. krzewienie oświaty psychologicznej i edukacja w zakresie metod wychowawczych,

4. przeciwdziałanie patologiom w rodzinie,

5. ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów na dzieci i młodzież,

6. propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej.Cała Polska Czyta Dzieciom

13 listopada 2015 roku uczniów Zespołu Szkół przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie odwiedziła Pani Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego. Po krótkiej rozmowie z dziećmi, i wzajemnym poznaniu się nasz gość opowiedział o swojej codziennej pracy i zaprosił wszystkich do wysłuchania fragmentów książki „Mały Książę” Antoine'a de Saint-Exupéry'ego .Cała Polska Czyta Dzieciom

Po spotkaniu uczniowie podziękowali Pani Annie Augustyniak za wizytę i mile spędzony czas, wręczyli jej także pamiątkową laurkę.Cała Polska Czyta DzieciomCała Polska Czyta Dzieciom

Miłym akcentem na zakończenie były upominki, które bardzo podobały się dzieciom.Cała Polska Czyta DzieciomI jeszcze pamiątkowe zdjęcie....Cała Polska Czyta DzieciomDziękujemy!

Opracowanie: Agnieszka Sz.