Spotkania uczniów filii z doradcą zawodowym
Uczniowie klasy VIII i III gimnazjum uczestniczyli w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym. Wychowawczynie klas starszych współpracują od kilku lat z doradcami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP. W tym roku szkolnym odbyły się dwa spotkania, które prowadziła pani Agata Kostecka.Spotkania uczniów filii z doradcą zawodowym

Dzięki tym konsultacjom nasi podopieczni mają ułatwiony dostęp do:


• informacji edukacyjno-zawodowych,


• multimedialnych programów komputerowych,


• informacji o rynku pracy,


• specjalistycznych szkoleń, treningów interpersonalnych,


• metod planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy,


• testów, między innymi Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych,


• tworzenia portfolio Indywidualnego Projektu Kariery,


• poznania technik autoprezentacji,


• technik badania preferencji zawodowych, oceny własnych mocnych i słabych stron.Spotkania uczniów filii z doradcą zawodowym

Celem zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych w naszej szkole przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP, jest przede wszystkim kompleksowe wsparcie szkolnego doradcy zawodowego i szpitalnego psychologa.Spotkania uczniów filii z doradcą zawodowymWięcej informacji:Spotkania uczniów filii z doradcą zawodowym

http://www.lubelska.ohp.pl/index.php/strona-glowna


Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie


ul. Lubomelska 1-3

20-072 Lublin

tel./fax 81 532-62-56, 534-49-40

e-mail: ceipmlublin@ohp.pl

Opracowanie: Renata Z., Beata T.-W.