Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie". Cz. I

W roku szkolnym 2018/19 w ramach zajęć z języka polskiego w klasach IV-VI oraz VII-VIII/ III gimnazjum realizowana jest innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie”. Jej założeniem jest wykorzystanie elementów metody ortograffiti w pracy z uczniem przewlekle chorym.


Metoda ta umożliwia połączenie zabawy i nauki, wzrost motywacji wewnętrznej do pracy u uczniów, wielozmysłowe, skuteczne działanie oraz rozwój twórczego, elastycznego myślenia dzieci.


W I półroczu uczniowie z klas IV-VI realizowali projekt „Ortokrzyżówka” z zastosowaniem otrzymanych z Wydawnictwa Operon materiałów edukacyjnych Ortograffiti.


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Ortokrzyżówka sprawdzała się zarówno w przypadku uczniów, którzy jeszcze nie pisali sprawnie czy popełniali wiele błędów ortograficznych, jak i u uczniów, którzy potrzebowali wzmacniania motywacji, budowania pewności siebie. W toku zajęć dzieci skupiały się na treści czytanki z zeszytu Ortograffiti – czytały go uważnie i zaznaczały wyrazy z określoną trudnością ortograficzną:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Następnie wyszukiwały z tekstu słowo klucz, które było trzonem krzyżówki i jednocześnie hasłem:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Po czym zapisywały pionowo wybrane słowo i z treści czytanki (lub zestawu słów) wybierały te wyrazy, które stanowiły hasła krzyżówki:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Zasadą było, że wszystkie wyrazy-hasła muszą zawierać wybraną trudność ortograficzną, czyli np. „rz” :


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Podczas zajęć ćwiczone były także zagadnienia gramatyczne, sprawiające uczniom najwięcej trudności:


Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie

Innowacja „Czytam, rozumiem, piszę poprawnie


Opracowanie: Agnieszka C.