Zajęcia w bibliotece

Dnia 27 lutego w Filii nr 23 Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego przeprowadzono turniej gier edukacyjnych. Nauczyciele-wychowawcy wspólnie z pracownikami biblioteki, przygotowali i zaprezentowali dzieciom krótką historię najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście wiele lat temu.


Szczególną uwagę zwrócono na przypadającą w tym roku rocznicę zawartej w 1569 roku unii polsko-litewskiej.


Dzieci poznawały historię naszego miasta poprzez wykorzystanie gry M. Sieńko „Historia Lublina”. W trakcie rozgrywek wszyscy bawili się znakomicie, a na zakończenie uczestnicy otrzymali okolicznościowe zakładki do książek wydane z okazji rocznicy 450 – lecia zawarcia unii lubelskiej.
Zajęcia w bibliotece

Zajęcia w bibliotece

Zajęcia w bibliotece

Zajęcia w biblioteceOpracowanie: Zespół