Regulamin konkursu plastycznego - „Twoja krew – moje życie"

Nauczyciele Zespołu Szkół przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie serdecznie zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Twoja krew – moje życie” organizowanym w ramach projektu


konkurs krewkonkurs krew

Załączamy regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie.Organizatorzy konkursu:Nauczyciele ZS przy USzD w LublinieMateriały do pobrania:


Regulamin konkursu "twoja krew – moje życie"

konkurs krew


konkurs krew

Zapraszamy do udziału!!!
Opracowanie: Jolanta Z., Agnieszka C.