Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości


W listopadzie 2015 roku uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji uczestniczyliśmy w licznych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, podczas których w sposób szczególny akcentowane były treści patriotyczne. Przypominaliśmy sylwetki sławnych Polaków, którzy zaangażowani byli w wydarzenia 1918 roku, dyskutowaliśmy o tym, czym dla nas jest dzisiaj patriotyzm.
Narodowe Święto Niepodległości

6 listopada 2015 roku w Filii Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie odbyła się uroczysta prezentacja projektu edukacyjnego pt.: „Radosna niepodległość” przygotowana przez gimnazjalistów pod kierunkiem Pani Marioli Bronisz.


9 listopada 2015 roku uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt.: „Gdy wolności nadszedł czas...” poświęcony 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.


Celem spotkania było: rozbudzanie szacunku dla tradycji 11 listopada 1918 roku, integrowanie uczniów poprzez realizację wspólnych zadań, rozwijanie aktywności i indywidualnych uzdolnień dzieci oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Prowadząca spotkanie powitała serdecznie wszystkich zebranych:
Narodowe Święto Niepodległości

Pana Krzysztofa Barana - dyrektora Zespołu Szkół przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, Panią Jolantę Niewiedzioł Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Panią Alicję Buksińską - Naczelną Pielęgniarkę, personel medyczny, rodziców i nauczycieli oraz naszego specjalnego gościa – chór Akademos z Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie pod kierunkiem Pani Dyrygent Elżbiety Niczyporuk.
Narodowe Święto Niepodległości

Program artystyczny rozpoczął się od wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie publiczność miała okazję wysłuchać narracji historycznej przeplatanej utworami poetyckimi i pieśniami patriotycznymi, które prezentowali uczniowie Zespołu Szkół przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
Narodowe Święto Niepodległości


oraz młodzież z chóru Akademos .
Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Występy zostały nagrodzone głośnymi brawami. Pan Dyrektor Krzysztof Baran podziękował młodzieży z obydwu szkół za godne uczczenie 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Następie indywidualnie gratulował występującym uczniom wręczając im pamiątkowe dyplomy.


Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Pan Dyrektor Krzysztof Baran pogratulował także Pani Dyrygent Elżbiecie Niczyporuk i chórowi Akademos wspaniałego występu, podziękował za przybycie i wspólne celebrowanie naszego Narodowego Święta Niepodległości.


Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości


Opracowanie: Agnieszka C., Agnieszka Sz.