Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Od kilku lat nasza szkoła aktywnie włącza się w światowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, które w tym roku przypadały 5 lutego. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystania Internetu.Pod hasłem „Działajmy razem!” podjęliśmy różnorodne działania profilaktyczne propagujące ideę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Mając na uwadze rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, przeprowadziliśmy cykl zajęć edukacyjnych dotyczących zasad korzystania z Internetu z użyciem materiałów edukacyjnych FDDS oraz zamieszczonych na stronie www.saferinternet.pl, www.cybernauci.edu, www.akademia.nask.pl, www.dzieckowsieci.pl.>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Uczniowie wykonywali plakaty promujące bezpieczeństwo online oraz podawali przykłady wykorzystania zasobów internetowych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.


>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019


Ponadto uczniowie brali udział w kursach online udostępnionych na stronie www.edu.fdds.pl oraz wykonali gazetkę z materiałami promującymi tegoroczną akcję.>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019


W dniu 4 lutego gościliśmy w naszej szkole Panią Joannę Tarasiewicz – kierownika Wydziału Wspomagania i Promocji Biblioteki Pedagogicznej im. KEN w Lublinie, która przeprowadziła multimedialną lekcję biblioteczno – profilaktyczną pt. „Bezpieczeństwo dzieci w sieci” poruszającą m.in. problem ochrony wizerunku i danych osobowych w Internecie.>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019


Podczas zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie ryzyko może nieść ze sobą nieumiejętne korzystanie z zasobów sieci.>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019


Natomiast w dniu 5 lutego 2019 roku gościliśmy Panią Elżbietę Konowałek – przedstawiciela Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, która przeprowadziła interesujące warsztaty profilaktyczno – edukacyjne na temat „Komputer, Internet – korzyści i zagrożenia”.>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019


Policjantka przestrzegała zebranych między innymi przed zamieszczaniem swoich danych i osobistych informacji w sieci. Uświadamiała młodzież, aby nie zawierała znajomości przez Internet ponieważ nowo poznana osoba nie zawsze jest tą, za którą się podaje.


>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019


Pani Elżbieta Konowałek podkreślała, że Internet jest również olbrzymim dobrodziejstwem naszych czasów, wspaniałym źródłem informacji, narzędziem do nauki i oknem na świat. Korzystać z niego należy jednak w sposób świadomy, rozsądny i twórczy.>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019


Podczas warsztatów zapoznano rodziców z nazwami instytucji i organizacji niosących pomoc w przypadku przemocy (telefony zaufania) oraz rozdano ulotki informacyjne nt. pozbawionego ryzyka poruszania się w cyberprzestrzeni.>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019


Mamy nadzieję, że działania profilaktyczne podjęte przez naszą placówkę przyczynią się do wzrostu świadomości naszych podopiecznych dotyczących bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.


Więcej informacji:


https://www.facebook.com/DajemyDzieciomSile/videos/297750840880591/

https://bit.ly/2GsZOq5

https://bit.ly/2TyBLcP

Biblioteka edukacji cyfrowej
>Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Opracowanie: Anna Boczek, Agnieszka Kwiatkowska, Łukasz Niewiadomy, Barbara Chrzanowska