"Twoja krew – moje życie"

31 stycznia 2019r. odwiedzili nas pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.Spotkanie z Nimi przebiegło pod hasłem ,, Twoja krew – moje życie ‘’.


Goście przygotowali i przedstawili uczniom prezentację multimedialną propagującą ideę honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa.Edukacyjne treści zostały przyjęte przez uczniów z zainteresowaniem i zrozumieniem.


Świadectwem tego był ich czynny udział w proponowanych zajęciach oraz wykonane przez nich prace plastyczne promujące tę szlachetną akcję.Opracowanie: Jolanta Zawadzka