Ogólnopolska kampania edukacyjna dotycząca bezpieczeństwa „Kolejowe ABC”









W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjną „Kolejowe ABC” przeprowadzoną w dniu 17 stycznia 2019 roku przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.



Kolejowe ABC

Celem kampanii było kształtowanie świadomości najmłodszych uczestników ruchu w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania na dworcach, peronach, przejazdach kolejowych i w okolicy torowisk.


Interaktywne zajęcia profilaktyczne rozpoczęły się od zapoznania z hasłem kampanii „Bezpieczeństwa uczę się z kolejowym ABC” i poznania zasad bezpiecznego podróżowania.



Kolejowe ABC

Rozsypanka literowa



Kolejowe ABC

Szukanie nosorożca Rogatka



Następnie dzieci dowiedziały się, gdzie można kupić bilet na pociąg, jak zachować się na dworcu kolejowym, do kogo zgłosić się w przypadku niebezpiecznej sytuacji w pociągu oraz co trzeba zrobić jak zobaczymy bagaż bez opieki.



Kolejowe ABC

Kolejowe ABC

Kolejowe ABC

Kolejowe ABC

Kolejowe ABC

W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się czym zajmuje się maszynista i konduktor oraz na czym polega praca funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei. Uczniowie poznawali znaczenie znaków drogowych stawianych przed przejazdami kolejowymi oraz zasady działania sygnalizatora świetlnego. Poza tym uczestnicy kampanii przypominali sobie numery alarmowe oraz dowiedzieli się dlaczego nie można przekroczyć żółtej linii.



Kolejowe ABC

Kolejowe ABC

Nauka o znakach drogowo - kolejowych



Kolejowe ABC

Działanie sygnalizacji świetlnej



Dzieci bardzo chętnie brały udział w doświadczeniu z odblaskami i przekonały się, jak istotne jest noszenie elementów odblaskowych zwłaszcza o zmroku.


Kolejowe ABC

Kolejowe ABC

Doświadczenie z odblaskami



Zdobytą podczas zajęć wiedzę uczniowie wykorzystali układając interaktywne puzzle, grając w grę symulacyjną oraz rozwiązując quiz kolejowy. Dzięki interaktywnej aplikacji uczniowie mieli możliwość wykazania się kreatywnością tworząc własne piktogramy.


Kolejowe ABC

Tworzenie własnego piktogramu



Kolejowe ABC

Układanie interaktywnych puzzli



Kolejowe ABC

Nauka przez zabawę



W ramach kampanii nasze przedszkolaki pod kierunkiem Pani Agnieszki Kwiatkowskiej i Eweliny Klimiuk wykonały prace plastyczne dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.



Kolejowe ABC

Kolejowe ABC

Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał dyplom, zestaw bezpiecznego podróżnika m.in. książeczki edukacyjne, odblaski oraz maskotkę – nosorożca Rogatkę.



Kolejowe ABC

Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Transportu Kolejowego za przeprowadzenie bardzo interesujących zajęć. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa naszych podopiecznych podczas podróży i w trakcie korzystania z transportu kolejowego.



Kolejowe ABC



Więcej informacji:


Kolejowe ABC - fotorelacja z zajęć przeprowadzonych w naszej szkole – 21.01.2019r.
















Opracowanie: Anna Boczek