XVIII Dzień Papieski

17 października obchodziliśmy w naszej szkole XVIII Dzień Papieski. Spotkanie przygotowali od lat z nami współpracujący wolontariusze z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wspólnie obejrzeliśmy animowany film o Janie Pawle II, następnie dzieci wzięły udział w konkursie wiedzy o Ojcu Świętym. Były też zabawy ruchowe i gra w kręgle, nasi goście przynieśli kolorowanki i robili zwierzątka z balonów.


Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to wspólnota młodych, zdolnych ludzi, którzy dzięki pomocy otrzymywanej przez stypendia mogą się uczyć, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny.


Podopieczni Fundacji mówią o sobie: „W Lublinie studiujemy na pięciu uniwersytetach, na 32 różnych kierunkach. Każdy z nas działa w wolontariacie: Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Ośrodku Wychowawczym dla Młodzieży, Caritas, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, Centrum Wolontariatu, duszpasterstwie akademickim, kołach naukowych czy w Lubelskiej Szkole Ewangelizacji Miriam. Chcemy aby nauczanie naszego założyciela Jana Pawła II było żywe i skutecznie wypełniało się w naszej codzienności. Dlatego, Jego wzorem, chcemy pomagać innym, być dla drugiego człowieka.
XVIII Dzień Papieski

XVIII Dzień Papieski

XVIII Dzień Papieski