Podsumowanie działań Klubu Szkół UNICEF w roku szkolnym 2017/2018

UNICEF Dyplom

Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF. W ramach członkostwa w Klubie na stronie internetowej szkoły stworzyliśmy Kącik UNICEF, w którym koordynator systematycznie umieszczał materiały przeznaczone dla członków Klubu (nowości, materiały filmowe). Opracowano i opublikowano materiał na temat "Dzień Praw Dziecka - 20 listopada".


Nasza placówka aktywnie uczestniczyła w projektach edukacyjnych UNICEF: "Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę" i "zaWody dla AFRYKi". Z obu projektów terminowo zostały wysłane sprawozdania (raporty). Ponadto realizowaliśmy zadania modułowe zaplanowane przez UNICEF dla członków Klubu. W ramach modułu I "wrzesień - październik" uczniowie po zapoznaniu się z Raportem Alternatywnym przygotowali krótki raport na temat rzeczy, które mają wpływ na ich życie, a które uważają, że powinny zostać zmienione (raport został wysłany do UNICEF). Moduł II "styczeń - luty" ; zadanie dla Klubowiczów dotyczyło materiału o U - Raport - sposobie na komunikację z młodymi ludźmi. Po zapoznaniu się z&nbs;opisem tego przedsięwzięcia zorganizowaliśmy w naszej szkole sondaż wśród dzieci na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole (raport został wysłany do UNICEF). Moduł III poświęcony był projektowi Miasto Przyjazne Dzieciom.


Za zaangażowanie w działania Klubu Szkól UNICEF nasza placówka otrzymała Dyplom.UNICEF Dyplom

Opracowanie: Anna Boczek

Współpraca: Agnieszka Kwiatkowska, Natalia Sarzyńska-Wójtowicz