Ogólnopolski projekt edukacyjny UNICEF „zaWODY dla AFRYKI” - Certyfikat

Nasza szkoła w ramach członkostwa w Klubie Szkół UNICEF włączyła się aktywnie w realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "zaWODY dla AFRYKI". Projekt miał uświadomić uczniom znaczenie wody w życiu człowieka.


Celem projektu było przekazanie uczniom wiedzy o problemie dostępu do czystej wody pitnej, czynnikach warunkujących dostęp do wody, a także konsekwencjach braku wody lub korzystania z niesprawdzonych źródeł wody.


Plakat - woda

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem brali udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących znaczenia czystej, niezanieczyszczonej wody.


woda

woda

Podczas zajęć kształtowano postawy proekologiczne związane z oszczędzaniem wody.zaWody dla Afryki - infografika


Odbyły się zajęcia na temat: "Woda nasz cenny skarb", "Woda źródłem życia", "Czysta woda na wagę złota", "Homo Aquatus" - człowiek istota "wodna", "Dar wody". Podczas zajęć uczniowie brali udział w pogadankach, debatach, quizach, opracowywali Kodeks Oszczędzania Wody, oglądali filmy edukacyjne:


„Droga po wodę w Afryce”

„Ile kosztuje woda?”

„Somalia”

Dostęp wody na świecie - prezentacja

Uczniowie wykonali również eksperyment - filtr do oczyszczania wody. W trakcie realizacji projektu uczniowie dowiedzieli się jak wygląda sytuacja dostępu do wody na świecie. Nie zdajemy sobie jednak sprawy jaką wartością jest woda, gdyż dostęp do niej dla nas jest niczym nie ograniczony. Niestety, nie wszyscy ludzie na świecie mogą w taki sam sposób korzystać z wody. Ponad 660 milionów ludzi żyje w regionach, gdzie brakuje dostępu do czystej wody lub jest on ograniczony. Były to bardzo wartościowe, ciekawe i o dużym walorze wychowawczym zajęcia edukacyjne, wyraźnie akcentowali to uczniowie.


Za promowanie postaw prospołecznych i proekologicznych nasz szkoła otrzymała prestiżowy Certyfikat Placówki Odpowiedzialnej Społecznie.woda
Opracowanie: koordynator projektu – Anna Boczek