Uczniowie naszej szkoły w gronie laureatów

międzynarodowego konkursu plastycznego

Pod koniec sierpnia zostały ogłoszone wyniki XVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ Darujmy Światu Pokój” zorganizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury.


Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat . Zachęcał do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej nas rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen.


Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej będącej przestrogą i protestem przeciwko przemocy, a także afirmacją życia, miłości i idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii. Konkurs objęty został patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.


„Bądź bezpieczny w sieci”


Do udziału zaprosiliśmy także uczniów naszej szkoły. Niezmiernie się cieszymy, że dwoje z nich zostało nagrodzonych w konkursie. Jest to nie lada sukces, gdyż konkurencja była ogromna - do konkursu zostało zgłoszonych 910 prac z całego świata, zaś jego tematyka wymagała dużej pomysłowości i inwencji twórczej.


Nagrodę w kategorii 14 - 16 lat otrzymała Honorata W.

„Bądź bezpieczny w sieci”


Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienie Kindze W. (13 lat)

„Bądź bezpieczny w sieci”

Gratulujemy laureatom i życzymy kolejnych sukcesów !!!


Obie prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która będzie prezentowana w galerii „ Tyle światów” od 21 września do 16 października.A naszą szkolną wystawę prac konkursowych prezentujemy poniżej.„Bądź bezpieczny w sieci”Opracowanie - Magdalena Broniek