Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

– poradnik UODO i MENbezpiecznietu

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Lepsze poznanie i zrozumienie przepisów RODO pozwoli chronić bezpieczeństwo dzieci oraz budować wzajemne zaufanie między szkołą a rodzicami.


Materiał został przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.


Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych - poradnikOpracowanie: Anna Boczek