Edukacyjne projekty matematyczne w Filii Szkoły
Na przestrzeni II półrocza bieżącego roku szkolnego w Filii naszej Szkoły zrealizowane zostały dwa projekty edukacyjne oparte o treści matematyczne. Działania projektowe obejmowały pracę z uczniami klas IV - VII i Gimnazjum. Rezultaty tych działań dokumentowane były na platformie projektu dostępnej dla uczestniczących nauczycieli i uczniów. Każdy projekt posiadał określony szablon jego przebiegu np. konkurs na logo projektu, działania związane z kalendarzem tradycji i przebiegiem programu nauczania, sukcesywnie zamieszczane aktualności z przebiegu zajęć i efekty działań. Wszystkie przedsięwzięcia poukładane są w widełkach ram czasowych. Przebieg działań miał na celu dzielenie się pomysłami z innymi członkami projektu i korzystanie z pomysłów innych starając się zrobić podobne. Dzięki takim projektom uczniowie nabywają także wiele umiejętności związanych z obsługą ciekawych narzędzi informatycznych i medialnych.


Oto relacje z przebiegu obydwu projektów:


„Geometryczna zima” - to projekt edukacyjny, który zawierał w swoich założeniach działania tematycznie związane z pojęciem figur geometrycznych. Prace nad jego przebiegiem trwały w okresie od grudnia 2017 do marca 2018.


Podczas realizacji działań projektowych uczniowie tworzyli prace zawierające elementy związane z zimową porą roku z zastosowaniem figur geometrycznych w celach dydaktycznych i dekoracyjnych.


Cele projektu zakładały:


1. Rozwój zainteresowań matematycznych, technicznych i przyrodniczych.


2. Kształtowanie umiejętności informatycznych i motoryki małej.


3. Wykształcenie umiejętności dostrzegania geometrii w otoczeniu i rozwijanie wyobraźni przestrzennej.


4. Nabycie umiejętności wykorzystania geometrii w życiu codziennym.


Założone rezultaty projektu zostały osiągnięte przez różne Szkoły w sposób proporcjonalny do ich możliwości. Opisane działania wykorzystano do lepszego zrozumienia geometrycznych pojęć matematycznych. Przestrzeń szkolna została wzbogacona o wytwory techniczno-dekoracyjne nawiązujące do tematyki figur.
Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet
C E R T Y F I K A T
„Wiosenne symetrie” - to projekt edukacyjny, w obrębie którego uczniowie tworzyli prace zawierające elementy symetrii kształtów związane z wiosenną porą roku w celach dekoracyjnych i jako pomoce dydaktyczne. Utworzone prace zaprezentowano na platformie projektu z wykorzystaniem popularnych narzędzi i aplikacji multimedialnych.


Projekt miał na celu:


1. Rozwój zainteresowań matematycznych, technicznych i przyrodniczych.


2. Kształtowanie umiejętności informatycznych, motoryki małej oraz wyobraźni przestrzennej.


3. Wykształcenie umiejętności dostrzegania symetrii w budzącej się do życia przyrodzie.


4. Nabycie umiejętności wykorzystania symetrii w swoim otoczeniu na co dzień.
Jak w każdym tego typu projekcie określono ramy czasowe, które obejmowały czas realizacji od marca do czerwca 2018r. Uczniowie tworzyli prace związane z kolejnością tradycji wynikających z kalendarza i inspiracji otaczającym nas światem przyrody. Rezultaty działań projektowych posłużyły do wykorzystania opisanych działań do lepszego zrozumienia pojęcia symetrii. Wytwory techniczno-dekoracyjne zastosowano jako element wzbogacenia wystroju przestrzeni szkolnej.


Uczniowie dzięki temu rozwijali swoje umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej, poznając nowe narzędzia technologii komputerowych.
Zrobione przy pomocy aplikacji PadletC E R T Y F I K A T

opracowanie - Beata Woszczek

współpraca w realizacji projektu - Magdalena Broniek, Monika Krasnodębska, Kinga Kleniewska